Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 649279

Gemeente Dordrecht

Dossier - 649279

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 649279
Onderwerp Zienswijze gemeenteraad Strijen op de concept-begroting 2012 en meerjarenbegroting 2013-2015 Regio ZHZ
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 17-06-2011 12:54:54
Vergadering Soort vergadering
Gemeenteraad - dinsdag 28 juni 2011 14:00 Gemeenteraad