Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 649279

Gemeente Dordrecht

Dossier - 649279

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 649279
Onderwerp Zienswijze gemeenteraad Strijen op de concept-begroting 2012 en meerjarenbegroting 2013-2015 Regio ZHZ
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 17-06-2011 12:54:54
Document Document type
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 608306 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Voorblad Zienswijze gemeenteraad Strijen op de concept-begroting 2012 en meerjarenbegroting 2013-2015 Regio ZHZ Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 608306 Ingekomen brief