Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 648506

Gemeente Dordrecht

Dossier - 648506

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 648506
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Stand van zaken VNG-bestuursakkoord
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 23-06-2011 08:57:09
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 30 augustus 2011 14:00
Besluit:

De gemeenteraad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 juni 2011 14:00
Besluit:

Is reeds als bespreekpunt geagendeerd voor de gemeenteraad van 28 juni 2011.
De raad besluit het voorstel alsnog van de agenda af te voeren en als bespreekpunt te agenderen voor de middagraad van 30 augustus 2011.