Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 646276

Gemeente Dordrecht

Dossier - 646276

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 646276
Onderwerp Presentatie/opiniërende bespreking Afvalambitie 2015
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 17-06-2011 15:09:56
Onderwerp Presentatie/opiniërende bespreking Afvalambitie 2015
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 123 - HVC/Gevudo
Portefeuille houder H.P.A. Wagemakers
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E. Hoff 078 770 4837
Datum verzending 23-06-2011
Agendacommissie 14-06-2011
Termijn agenda College moet handout vooraf verstrekken
Adviescommissie 13-09-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Als onderdeel van het programma Milieu en Duurzaamheid is de doelstelling van het nuttig (her) gebruik van huishoudelijk afval om dit te verhogen naar 60%. Dit is een ambitieuze doelstelling. In opdracht van de gemeente heeft HVC een verkennend onderzoek gedaan naar de realisatie van deze doelstelling. De belangrijkste uitkomst hiervan is dat een vorm van tariefdifferentiatie nodig is om de doelstelling te bereiken. Het is de bedoeling om tot een beslisdocument en een voorstel te komen vooraf aan de behandeling van de begroting 2012.

Tijdens dit vervolgtraject zou de wethouder graag met de raad van gedachten willen wisselen over de realisatie van de ambitie en met name over het instrument van tariefdifferentiatie daarbij, zodat bij de nadere uitwerking ook rekening kan worden gehouden met de mogelijke vragen/aandachtspunten vanuit de raad. De rapportage van HVC is ter informatie bijgevoegd.

Gepubliceerd 17-06-2011