Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 646276

Gemeente Dordrecht

Dossier - 646276

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 646276
Onderwerp Presentatie/opiniƫrende bespreking Afvalambitie 2015
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 17-06-2011 15:09:56
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Milieu en duurzaamheid) - dinsdag 13 september 2011 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie besluit dat de presentatie voldoende inzicht geeft en nu verder geen gevolg krijgt. De wethouder zegt toe binnen 6 weken met een startnotitie te komen met daarin de uitwerking zoals besproken in de Adviescommissie.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 14 juni 2011 20:30
Besluit:

Er is behoefte aan de presentatie. De griffie wordt gevraagd de wethouder te verzoeken de duur van de presentatie te beperken tot acht minuten, zodat er voldoende tijd overblijft om met elkaar van gedachten te wisselen. De wethouder wordt verzocht vooraf een handout beschikbaar te stellen die in aanloop naar de vergadering al bestudeerd kan worden, zodat er gericht vragen kunnen worden gesteld en opvattingen kenbaar kunnen worden gemaakt. Overigens besluit de agendacommissie in de toekomst soortgelijke stukken niet meer rechtstreeks via de agendacommissie aangereikt te willen krijgen. Dergelijke stukken dienen aangevlogen te worden vanuit het college (er dient met andere woorden een collegestuk aan ten grondslag te liggen).