Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 642282

Gemeente Dordrecht

Dossier - 642282

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 642282
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 2e herziening Dubbeldam.
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2011 16:42:59
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 2e herziening Dubbeldam.
Programma Ruimtelijke ordening
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 770 4900
Datum B&W Besluit 31-05-2011
Gerelateerde zaak 594924
In Open Voorraad Nee
Toelichting Er is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld om medewerking te kunnen verlenen aan een bouwinitiatief op het perceel Haaswijkweg west 116 in Dubbeldam. Op basis van dit voorontwerp kan de procedure worden gestart met een inspraakronde en het vooroverleg. De inspraak en het vooroverleg zijn nu afgerond en het bestemmingsplan kan in ontwerp ter inzage worden gelegd. Over het voorontwerpbestemmingsplan bent u geïnformeerd met een raadsinformatiebrief d.d. 29 maart 2011.
Gepubliceerd 07-06-2011