Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 642282

Gemeente Dordrecht

Dossier - 642282

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 642282
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 2e herziening Dubbeldam.
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2011 16:42:59
Document Document type
Icoon voor documenttype regels.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype plankaart.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad stukken 601420 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief 594924 - Ontw bp 2e Herziening Dubbeldam Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype toelichting.pdf Algemeen