Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 642280

Gemeente Dordrecht

Dossier - 642280

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 642280
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het voorontwerpbestemmingsplan Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Talmaweg".
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2011 16:43:00
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het voorontwerpbestemmingsplan Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Talmaweg".
Programma Ruimtelijke ordening
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJ de Haas, 770 4899
Datum B&W Besluit 31-05-2011
Gerelateerde zaak 590330
In Open Voorraad Nee
Toelichting Er is een bouwplan ingediend voor het oprichten van twee woon-/zorggebouwen voor verstandelijk en Multi-complex gehandicapten op het terrein van kasteel Crabbehof aan de Talmaweg 12-14. Om medewerking aan dit bouwplan te kunnen verlenen dient het vigerende bestemmingsplan te worden herzien. Wij hebben besloten de bestemmingsplanherziening in procedure te brengen.
Gepubliceerd 07-06-2011