Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 642276

Gemeente Dordrecht

Dossier - 642276

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 642276
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Willemsdorp-2011".
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2011 17:09:01
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Willemsdorp-2011".
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder P.H. Sleeking
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 078 770 4900
Datum B&W Besluit 31-05-2011
Gerelateerde zaak 594919
Datum verzending 09-06-2011
Agendacommissie 14-06-2011
Raad 28-06-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting Er is een bestemmingsplan opgesteld ter vervanging van enkele oude en verouderde bestemmingsplannen voor het gebied Willemsdorp. In dit bestemmingsplan is ondermeer een regeling opgenomen voor de herstructurering van het recreatiecentrum De Biesbosch (voorheen Bruggehof). Met raadsinformatiebrieven van 7 december 2010 en 29 maart 2011 bent u daarover geïnformeerd De procedure is thans zo ver gevorderd, dat tot vaststelling van het bestemmingsplan kan worden overgegaan.
Gepubliceerd 06-06-2011