Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 642276

Gemeente Dordrecht

Dossier - 642276

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 642276
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Willemsdorp-2011".
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2011 17:09:01
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 juni 2011 14:00
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 14 juni 2011 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 28 juni 2011.