Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 642275

Gemeente Dordrecht

Dossier - 642275

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 642275
Onderwerp Wijzigen Havenverordening en Verordening Binnenhavengeld 1995.
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2011 13:57:29
Onderwerp Wijzigen Havenverordening en Verordening Binnenhavengeld 1995.
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 76 - Revitalisering Zeehavengebied
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder J. Mos
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon (078) 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A de Ruiter -in 't Veld, (078) 770 4614
Datum B&W Besluit 31-05-2011
Gerelateerde zaak 596352
Datum verzending 09-06-2011
Agendacommissie 14-06-2011
Raad 28-06-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting Dordrecht wil de tarieven van het binnenhavengeld gaan opleggen op basis van een "brengplicht" in plaats van de huidige "haalplicht". Om dit te realiseren is een wijziging van de Binnenhavengeldverordening 1995 noodzakelijk. Met de invoering van de brengplicht wordt de wijze van belastingheffing veel minder omslachtig en is veel minder patrouillewerk nodig, omdat er kan worden volstaan met een verificatie van de aangifte.
Gepubliceerd 06-06-2011