Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 642274

Gemeente Dordrecht

Dossier - 642274

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 642274
Onderwerp Vaststellen prognose Grondbedrijf 2011 en kennisnemen van de door het college vastgestelde Grondprijzenbrief 2011 en Parameterbrief 2011
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2011 11:05:16
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen prognose Grondbedrijf 2011 en kennisnemen van de door het college vastgestelde Grondprijzenbrief 2011 en Parameterbrief 2011 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Prognose Grondbedrijf 2011 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Prognose Grondbedrijf 2011 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype PROGNOSE Grondbedrijf, vermogenspositie per 31 december 2010 en toekomstige ontwikkelingen Beleidsnota
Icoon voor documenttype Grondprijzenbrief 2011 Algemeen
Icoon voor documenttype Parameterbrief 2011 Algemeen
Icoon voor documenttype Prognose Grondbedrijf 2011 B&W besluit
Icoon voor documenttype 2806 M2.pdf Motie
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 601412 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Audio vergaderpunt 9 Verslag