Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 642264

Gemeente Dordrecht

Dossier - 642264

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 642264
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgang Energiehuis.
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2011 16:42:59
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgang Energiehuis.
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder J. Mos
Groot project Energiehuis
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4978
Aanspreekpunt e-mail JH.de.Roo-Veulings@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C Meijer, 078 770 4772
Datum B&W Besluit 31-05-2011
Gerelateerde zaak 595739
Datum verzending 23-06-2011
Agendacommissie 23-08-2011
Adviescommissie 20-09-2011
Raad 27-09-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting Met het aanbieden van deze raadsinformatiebrief brengen we u op de hoogte van de stand van zaken van het project Energiehuis. Na het raadsbesluit van 22 februari 2011 is op 28 februari 2011 de aannemingsĀ¬overeenkomst met Van Wijnen ondertekend. Begin mei start Van Wijnen met het inrichten van de bouwplaats. Begin juni wordt aangevangen met de daadwerkelijke bouw. In april 2011 is de sloop- en asbestsanering afgerond. Het Energiehuis is nu vrij van asbest. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 februari 2011 besloten de sloop- en bouwvergunning voor het Energiehuis te verlenen. Tegen de bouwvergunning zijn 2 bezwaren ingediend. Deze bezwaren worden afgehandeld door het Juridisch Kennis Centrum. Na het raadsbesluit van februari 2011 zijn omwonenden uit de omgeving van het Energiehuis uitgenodigd deel te nemen aan de klankbordgroep. Hiervoor hebben zich 12 bewoners aangemeld. Inmiddels heeft de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep plaatsgevonden. In de klankbordgroep worden afspraken gemaakt over het voorkomen van overlast. Uit de beschikbaar gestelde post onvoorzien zijn op dit moment een aantal zaken gedekt (onder andere overschrijding asbestsanering, uitgaven ten behoeve van advies en onderzoek naar de toekomstige exploitatie en kosten voor de directeur van de Beheerstichting i.o.). De post onvoorzien biedt op dit moment nog ruimte voor de eerstvolgende fase van het project. Zie voor verdere financiĆ«le gegevens paragraaf 6.
Gepubliceerd 07-06-2011