Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 642231

Gemeente Dordrecht

Dossier - 642231

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 642231
Onderwerp Vaststellen Kadernota 2012
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2011 10:42:03
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Kadernota 2012 en de daarin opgenomen 8 beslispunten Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Kadernota 2012 en de daarin opgenomen 8 beslispunten Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen Kadernota 2012 en de daarin opgenomen 8 beslispunten Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Kadernota 2012 Beleidsnota
Icoon voor documenttype Beantwoording technische vragen Algemeen
Icoon voor documenttype B&W besluit 598789 - Kadernota 2012 B&W besluit
Icoon voor documenttype Audio vergaderpunt 8, deel 4 Verslag
Icoon voor documenttype Audio vergaderpunt 8, deel 3 Verslag
Icoon voor documenttype Audio vergaderpunt 8, deel 2 Verslag
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 601372 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype 2806 m1.pdf Motie
Icoon voor documenttype 2806 m1A.pdf Motie
Icoon voor documenttype Audio vergaderpunt 8, deel 1 Verslag
Icoon voor documenttype 2806 A2.pdf Amendement
Icoon voor documenttype 2806 A1.pdf Amendement