Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 642231

Gemeente Dordrecht

Dossier - 642231

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 642231
Onderwerp Vaststellen Kadernota 2012
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2011 10:42:03
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 juni 2011 14:00
Besluit:

De fractie Beter Voor Dordt dient een amendement in. Het amendement wordt verworpen met de stemmen van de fractie Beter Voor Dordt voor en de stemmen van de overige fracties tegen. De raad stelt de kadernota vast. Wethouder van de Burgt zegt toe de Kadernota te actualiseren, de opbrengst van de actualisatie kort na de zomer te presenteren en met de raad te bespreken.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen) - dinsdag 14 juni 2011 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 28 juni 2011.