Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 638623

Gemeente Dordrecht

Dossier - 638623

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 638623
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Plan van aanpak voor de Kanteling van de Wmo in de Drechtsteden
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2011 16:43:00
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 14 februari 2012 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 30 augustus 2011 17:00
Besluit:

Agendacommissie 31 januari 2012:
De agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief van de voorraadlijst te halen en ter attentie van de coördinerend griffier te brengen voor agendering in de regio.


 De heer Van Verk geeft aan dit punt aan de orde te hebben gesteld in de regionale agendacommissie. Besloten wordt daarom dit stuk aan te houden in afwachting van agendering op de Drechtstedendinsdag en afhankelijk van die bespreking te bepalen of lokale agendering nog nodig is.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 23 augustus 2011 20:30
Besluit:

Dit voorstel komt volgende vergadering terug in de Agendacommissie waar de heer Van Verk verslag zal doen van de uitkomsten van de regionale Agendacommissie, waarin hij namens de Dordtse Raad zitting heeft. Afhankelijk van regionale agendering ja of nee zal dan bekeken worden hoe lokaal met dit onderwerp wordt omgegaan.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 14 juni 2011 20:15
Besluit:

Het stuk wordt op voorstel van mevrouw De Klerk (GroenLinks) en mevrouw Van Benthem (VVD) doorgeleid naar de Agendacommissie.