Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 638480

Gemeente Dordrecht

Dossier - 638480

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 638480
Onderwerp Indienen zienswijzen begroting Gemeenschappelijke Regeling (GR) Drechtsteden 2012
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2011 15:20:58
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Indienen zienswijzen begroting Gemeenschappelijke Regeling (GR) Drechtsteden 2012 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Indienen zienswijzen begroting Gemeenschappelijke Regeling (GR) Drechtsteden Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 597770 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Indienen zienswijzen begroting Gemeenschappelijke Regeling (GR) Drechtsteden Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Zienswijze raad begroting GRD 2012.doc Bijlage
Icoon voor documenttype Jaarrekening 2010 GR Drechtsteden Beleidsnota
Icoon voor documenttype Begroting 2012 GR Drechtsteden Beleidsnota
Icoon voor documenttype Brief aan gemeenten over jaarrekening 2010 Algemeen
Icoon voor documenttype B&W besluit 592434 B&W besluit
Icoon voor documenttype Zienswijze (getekend)597770 Algemeen