Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 636137

Gemeente Dordrecht

Dossier - 636137

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 636137
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Bestuurlijke Vernieuwing
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 26-05-2011 11:06:44
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 30 augustus 2011 14:00
Besluit:

De gemeenteraad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer) - dinsdag 23 augustus 2011 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van de fracties van de PvdA en GroenLinks terug te verwijzen naar de agendacommissie voor agendering in de middagraad van 27 september.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 31 mei 2011 14:00
Besluit:

Het stuk wordt betrokken bij de behandeling van de raadsinformatiebrief evaluatie experimenten met buurtbudgetten Burgers aan Zet in de Adviescommissie van 14 juni 2011.