Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 636102

Gemeente Dordrecht

Dossier - 636102

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 636102
Onderwerp Vaststellen bestek gemeente Dordrecht voor de gezamenlijke aanbesteding van de accountantscontrole 2012-2014
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 09-08-2011 13:25:09
Onderwerp Vaststellen bestek gemeente Dordrecht voor de gezamenlijke aanbesteding van de accountantscontrole 2012-2014
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 146 - Auditcommissie
Vergadersectie Hamerstukken
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail JJ.t.Lam@dordrecht.nl
Datum verzending 25-08-2011
Agendacommissie 30-08-2011
Adviescommissie nvt
Raad 13-09-2011
In Open Voorraad Nee
Gepubliceerd 09-08-2011