Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 634909

Gemeente Dordrecht

Dossier - 634909

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 634909
Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fracties PvdA, GroenLinks en D66 over het VNG-bestuursakkoord
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 19-05-2011 11:42:20
Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fracties PvdA, GroenLinks en D66 over het VNG-bestuursakkoord
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder A.A.M. Brok
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail JJ.t.Lam@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar H.L. van Broekhoven 078 770 4186
Datum verzending 19-05-2011
Adviescommissie 24-05-2011
Raad 31-05-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting De fracties van PvdA, GroenLinks en D66 hebben schriftelijke vragen aan het college gesteld over het VNG-bestuursakkoord. In een uitgebreide brief gaat het college hierop in waarbij zij de raad adviseren om in te stemmen met het door de VNG bereikte onderhandelaarsakkoord
Gepubliceerd 19-05-2011