Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 634909

Gemeente Dordrecht

Dossier - 634909

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 634909
Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fracties PvdA, GroenLinks en D66 over het VNG-bestuursakkoord
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 19-05-2011 11:42:20
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
648506 Nee Raadsinformatiebrief over Stand van zaken VNG-bestuursakkoord J.H. de Roo-Veulings programma 23-06-2011
623610 Nee Drechtwerk: ontwerpjaarrekening 2010 en ontwerpbegroting 2012 S.V. Vooren programma 09-05-2011