Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 634909

Gemeente Dordrecht

Dossier - 634909

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 634909
Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fracties PvdA, GroenLinks en D66 over het VNG-bestuursakkoord
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 19-05-2011 11:42:20
Document Document type
Icoon voor documenttype Audio vergaderpunt 11 dl. 1 Verslag
Icoon voor documenttype Audio vergaderpunt 11 dl. 2 Verslag
Icoon voor documenttype Audio vergaderpunt 11 dl. 3 Verslag
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording schriftelijke vragen fracties PvdA, GroenLinks en D66 over het VNG-bestuursakkoord Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vragen PvdA, GroenLinks en D66 Algemeen
Icoon voor documenttype Beantwoording vragen door het college Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage1 Bestuursakkoord 2011-2015 Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 2 ledenbrief VNG onderhandelaarsakkoord Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 3 brief VNG aan premier Rutte Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 4 VNG financiele gevolgen bestuursakkoord Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 5 Leeswijzer bestuursakkoord Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 6 vergelijking regeer- en bestuursakkoord Algemeen
Icoon voor documenttype M1 Motie VNG Bestuursakkoord.pdf Motie
Icoon voor documenttype M2 Motie Openbare Stemming VNG.pdf Motie