Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 634909

Gemeente Dordrecht

Dossier - 634909

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 634909
Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fracties PvdA, GroenLinks en D66 over het VNG-bestuursakkoord
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 19-05-2011 11:42:20
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 31 mei 2011 14:00
Besluit:

Door de fracties PvdA, D66, GroenLinks en VSP is de motie VNG Bestuursakkoord (M1) ingediend. De motie is met 13 stemmen voor en 26 stemmen tegen verworpen. De door de fractie van D66 ingediende motie over openbare stemming VNG (M2) is verworpen met 16 stemmen voor en 23 stemmen tegen.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen) - dinsdag 24 mei 2011 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 31 mei 2011.
Mocht uit de bespreking van het onderhandelaarsakkoord in de Tweede Kamer of het overleg dat nog binnen de VNG wordt gevoerd blijken dat er op 31 mei nog veel onduidelijkheden zijn, dan wordt op dat moment bekeken hoe en wanneer de raad het stuk zal bespreken.