Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 633952

Gemeente Dordrecht

Dossier - 633952

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 633952
Onderwerp Veiligheidsbeleid (Vaststellen van het Integraal Veiligheidsprogramma 2011-2014.)
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 25-05-2011 15:36:12
Onderwerp Veiligheidsbeleid (Vaststellen van het Integraal Veiligheidsprogramma 2011-2014.)
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 119 - Integrale Veiligheid
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder A.A.M. Brok
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4978
Aanspreekpunt e-mail JH.de.Roo-Veulings@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar V.P.F. van Tuijl, 078 770 4521
Datum B&W Besluit 10-05-2011
Gerelateerde zaak 584889
Datum verzending 26-05-2011
Agendacommissie 31-05-2011
Adviescommissie 15-06-2011 Thema-avond Veiligheid en Overlast
Raad 28-06-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting In het Politiek Akkoord hebben wij Veiligheid en Leefbaarheid als een van de dossiers benoemd waar wij de komende periode extra aandacht aan willen besteden en een andere koers willen varen. De vaststelling van een nieuw IVP3 geeft hier voor wat betreft veiligheid verder richting aan. Vanaf 2002 voorziet het integraal veiligheidsprogramma in een integrale programmering en verslaglegging van de inzet van de gemeente (lees: gemeentelijke sectoren), brandweer, MZHZ, politie en Openbaar Ministerie voor een veilig Dordrecht. Het huidige programma liep in 2010 af en in lijn met het inmiddels vastgestelde MJP hebben wij, samen met onze primaire veiligheidspartners, de koers bepaald voor het veiligheidsbeleid in de deze raadsperiode. Voor u ligt het Integraal Veiligheidsprogramma 2011-2014. U wordt gevraagd dit programma vast te stellen, als kader voor het in de komende jaren te voeren veiligheidsbeleid.
Gepubliceerd 25-05-2011