Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 633952

Gemeente Dordrecht

Dossier - 633952

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 633952
Onderwerp Veiligheidsbeleid (Vaststellen van het Integraal Veiligheidsprogramma 2011-2014.)
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 25-05-2011 15:36:12
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 juni 2011 14:00
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel. Wethouder Reynvaan zegt toe om in de zomer van 2012 een voortgangsrapportage aanpak overlast te presenteren waarin onder meer ook de resultaten van het Veiligheidshuis betrokken zullen worden. De fractie van de PvdA besluit de ingediende motie Veiligheid 1.1 aan te houden in afwachting van de uitkomsten van deze rapportage. De burgemeester zegt de raad een analyse toe van de voors en tegens van andere modellen coffeeshopbeleid. Naar aanleiding van deze toezegging besluit de fractie van de PvdA de ingediende motie Veiligheid 3 aan te houden in afwachting van de uitkomsten van de toegezegde analyse.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Veiligheid) - woensdag 15 juni 2011 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van de fracties van PvdA, GroenLinks, CU/SGP en D66 als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 28 juni 2011.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 31 mei 2011 17:00
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor de adviescommissie van 15 juni 2011 (themavergadering Veiligheid & Overlast)