Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 633806

Gemeente Dordrecht

Dossier - 633806

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 633806
Onderwerp Indienen zienswijze Begroting 2012 en jaarrekening 2010 van GR Drechtwerk.
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2011 16:45:27
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Begroting 2012 en jaarrekening 2010 van GR Drechtwerk. Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Indienen zienswijze Begroting 2012 en jaarrekening 2010 van GR Drechtwerk. Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Indienen zienswijze Begroting 2012 en jaarrekening 2010 van GR Drechtwerk. Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Concept zienswijze raad begroting drechtwerk 2012.doc Bijlage
Icoon voor documenttype Aaangepaste Zienswijze Dordrecht op begroting 2012 en jaarrekening 2010 GR Drechtwerk Bijlage
Icoon voor documenttype Ontwerp Jaarverslag 2010 pdf Beleidsnota
Icoon voor documenttype Accountantsverslag 2010 voor Drechtwerk Algemeen
Icoon voor documenttype Ontwerp begroting 2012 en meerjarenraming 2013-2015pdf Beleidsnota
Icoon voor documenttype B&W besluit 588079 B&W besluit
Icoon voor documenttype Audio vergaderpunt 20 Verslag
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 593208 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Bijlage (ontwerp)besluit / beoordelingsresultaat 593208 Bijlage (ontwerp)besluit / beoordelingsresultaat