Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 630817

Gemeente Dordrecht

Dossier - 630817

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 630817
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Aanpak actualisering structuurvisie
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 19-05-2011 10:08:40
Document Document type
Icoon voor documenttype Audio vergaderpunt 15 - I Verslag
Icoon voor documenttype Audio vergaderpunt 15 - II Verslag
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over aanpak actualisering structuurvisie. Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Aanpak actualisering structuurvisie Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Actualisering structuurvisie Beleidsnota
Icoon voor documenttype Presentatie actualisering Structuurvisie Bijlage
Icoon voor documenttype Beantwoording raadsvragen actualisering Structuurversie Bijlage
Icoon voor documenttype Aanpak actualisering structuurvisie B&W besluit
Icoon voor documenttype Motie M1 PvdA.pdf Motie