Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 625646

Gemeente Dordrecht

Dossier - 625646

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 625646
Onderwerp Schriftelijke vragen van de fracties PvdA, D66 en GroenLinks over het VNG-Bestuursakkoord, alsmede verzoek tot bespreking in een bijeenkomst van de gemeenteraad (Interpellatie) of in een raadscommissie (opinierende raadsbijeenkomst)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 09-05-2011 12:51:29
Vergadering Soort vergadering
Gemeenteraad - dinsdag 17 mei 2011 20:15 Gemeenteraad