Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 625646

Gemeente Dordrecht

Dossier - 625646

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 625646
Onderwerp Schriftelijke vragen van de fracties PvdA, D66 en GroenLinks over het VNG-Bestuursakkoord, alsmede verzoek tot bespreking in een bijeenkomst van de gemeenteraad (Interpellatie) of in een raadscommissie (opinierende raadsbijeenkomst)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 09-05-2011 12:51:29
Onderwerp Schriftelijke vragen van de fracties PvdA, D66 en GroenLinks over het VNG-Bestuursakkoord, alsmede verzoek tot bespreking in een bijeenkomst van de gemeenteraad (Interpellatie) of in een raadscommissie (opinierende raadsbijeenkomst)
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Brieven ter afhandeling in handen te stellen van college (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Adviescommissie 24-05-2011
In Open Voorraad Nee
Gepubliceerd 09-05-2011