Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 625646

Gemeente Dordrecht

Dossier - 625646

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 625646
Onderwerp Schriftelijke vragen van de fracties PvdA, D66 en GroenLinks over het VNG-Bestuursakkoord, alsmede verzoek tot bespreking in een bijeenkomst van de gemeenteraad (Interpellatie) of in een raadscommissie (opinierende raadsbijeenkomst)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 09-05-2011 12:51:29
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 17 mei 2011 20:15
Besluit:

De raad besluit het stuk ter afhandeling in handen te stellen van het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord. De behandeling van de vragen wordt op 17 mei in de Agendacommissie besproken.