Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 622334

Gemeente Dordrecht

Dossier - 622334

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 622334
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2010 Kinderopvang.
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 09-05-2011 12:51:29
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving (Onderwijs) - dinsdag 17 januari 2012 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 17 mei 2011 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan en besluit het verder te betrekken bij het advies van het College van burgemeester en wethoudders over VNG-ledenbrieven Inwerkingtreding Wet Oke en Modelverordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen (dossiers 468327 en 468318). Volgens planning komt het college hierover na de zomer met aangepaste verordeningen.