Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 622235

Gemeente Dordrecht

Dossier - 622235

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 622235
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vaststellen van reeds bestaande namen in het buitengebied en deze toevoegen aan de straatnamenlijst, aanpassen stratenbeloop buitengebied, aanpassen foutief en consistent geschreven namen en intrekken Karel Lotsypad.
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 09-05-2011 12:51:29
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vaststellen van reeds bestaande namen in het buitengebied en deze toevoegen aan de straatnamenlijst, aanpassen stratenbeloop buitengebied, aanpassen foutief en consistent geschreven namen en intrekken Karel Lotsypad.
Programma Ruimtelijke ordening
Onderwerplijstnr 101 - Straatnaamgeving
Vergadersectie Raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E. Veen, 770 4903
Datum B&W Besluit 26-04-2011
Gerelateerde zaak 574723
In Open Voorraad Nee
Toelichting Het afgelopen jaar heeft de gemeente de BAG (Basis Administratie Gebouwen) ingevoerd. Tijdens de uitvoering van het project zijn verschillende bestanden met elkaar vergeleken en kwamen we er achter dat: - een aantal wegen, recreatiegebieden in het buitengebied en havens, sluizen en waterlopen in Dordrecht nog niet officieel zijn vastgesteld; - een aantal namen foutief is vastgesteld of niet consistent geschreven in relatie tot andere straatnaamgeving; - bij de uitvoering van de Sportboulevard het Karel Lotsypad is bebouwd waardoor deze straat niet meer fysiek aanwezig is en dient te worden ingetrokken. Op 14 september 2010 heeft u als gemeenteraad alle BAG gerelateerde zaken (waaronder de straatnaamgeving) gedelegeerd aan ons college om te voldoen aan de wet Basis Adressen en Gebouwen. Met deze informatiebrief willen we u informeren over veranderingen van registraties voor naamgeving van de openbare ruimte.
Gepubliceerd 09-05-2011