Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 622139

Gemeente Dordrecht

Dossier - 622139

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 622139
Onderwerp Aanwenden gereserveerde middelen tussentijdse programmering in 't Hof.
Aanspreekpunt A.M. Doornenbal
Ingekomen/gepubliceerd 12-05-2011 10:52:22
Onderwerp Aanwenden gereserveerde middelen tussentijdse programmering in 't Hof.
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 23 - Hofkwartier
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder J. Mos
Aanspreekpunt A.M. Doornenbal
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4971
Aanspreekpunt e-mail AM.Doornenbal@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar B.M. Middag 078 649 2331
Datum B&W Besluit 26-04-2011
Gerelateerde zaak 542206
Datum verzending 12-05-2011
Agendacommissie 17-05-2011
Adviescommissie 24-05-2011
Raad 31-05-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting Aangezien Erfgoedcentrum DiEP onvoldoende middelen heeft om de tussentijdse programmering in het Hof voort te zetten voor de jaren 2011 en 2012, wordt voorgesteld om de gereserveerde middelen voor programmering binnen het Hofkwartier ad € 300.000,-- hiervoor aan te wenden.
Gepubliceerd 12-05-2011