Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 619120

Gemeente Dordrecht

Dossier - 619120

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 619120
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Project Welzijn Nieuwe Stijl; uitwerking van geïntegreerde onderdelen buurtwerk en accommodaties uit de businesscase "Vertrouwen op de kracht van de samenleving"
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 28-04-2011 14:54:51
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 30 augustus 2011 14:00
Besluit:

De gemeenteraad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen) - dinsdag 23 augustus 2011 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van de fractie van PvdA terug te verwijzen naar de agendacommissie voor agendering voor de middagraad van 27 september 2011 samen met de raadsinformatiebrieven over burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 24 mei 2011 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief te agenderen voor een nader te plannen vergadering van de adviescommissie na het zomerreces. Naar aanleiding van berichtgeving in de media over de sluiting van een drietal buurthuizen merkt de heer Karapinar namens GroenLinks op dat zijn fractie hoopt niet voor een voldongen feit te komen staan nu besloten is de behandeling te agenderen na de zomer.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 17 mei 2011 20:15
Besluit:

De raad besluit de brief door te geleiden naar de agendacommissie.