Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 614753

Gemeente Dordrecht

Dossier - 614753

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 614753
Onderwerp Opening en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 14-04-2011 09:07:50
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 april 2011 14:00
Besluit:

Burgemeester Brok opent de vergadering en heet iedereen, in het bijzonder de aanwezige leerlingen van de Regenboogschool, welkom. Mevrouw J.E.T.M. van Dongen en de heren A.G. Hoogerduijn en M. Groeneweg zijn met kennisgeving afwezig. 

Wethouder Sleeking deelt mee dat er n.a.v. de vragen tijdens de commissiebehandeling inzake Stadswerven en OCW nog aanpassingen zijn doorgevoerd in het stuk. De raad zal over drie maanden om een besluit worden gevraagd.