Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 612704

Gemeente Dordrecht

Dossier - 612704

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 612704
Onderwerp Brief van het college van Burgemeester en Wethouders aan het college van Gedeputeerde Staten met aanvullende vragen over onderzoek verwerking van asbesthoudend afval Derde Merwedehaven
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 14-04-2011 09:07:51
Onderwerp Brief van het college van Burgemeester en Wethouders aan het college van Gedeputeerde Staten met aanvullende vragen over onderzoek verwerking van asbesthoudend afval Derde Merwedehaven
Onderwerplijstnr 123 - HVC/Gevudo
Vergadersectie Brieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Gepubliceerd 14-04-2011