Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 612704

Gemeente Dordrecht

Dossier - 612704

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 612704
Onderwerp Brief van het college van Burgemeester en Wethouders aan het college van Gedeputeerde Staten met aanvullende vragen over onderzoek verwerking van asbesthoudend afval Derde Merwedehaven
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 14-04-2011 09:07:51
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad stukken 572531 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 572531 Ingekomen brief