Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 612053

Gemeente Dordrecht

Dossier - 612053

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 612053
Onderwerp Voorbereiden agenda raadsvergadering d.d. 28 juni 2011 (mondeling)
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2011 10:06:04
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 14 juni 2011 20:30
Besluit:

Afgesproken wordt de bespreekpunten in onderstaande volgorde te behandelen:


- Samenwerkingsovereenkomst Havenbedrijf Rotterdam
- Kadernota (tien minuten per woordvoerder)
- Prognose Grondbedrijf
- Veiligheidsbeleid (1 woordvoering per fractie over alle veiligheids- en overlast gerelateerde onderwerpen zoals IVP3, Integraal Handhavingsprogramma, Mobiele Toezichtspost, aanwijzing veiligheidsrisicogebied, taskforce overlast in de openbare ruimte, cameratoezicht)
- Raadsinformatiebrief over Bestuursakkoord
- Motie aanpassing financieringsstatuut (stemmen staakten in de raad van 31 mei 2011).


Mevrouw van Dongen merkt op dat een aantal verordeningen met betrekking tot de haven pas 'gehamerd' kunnen worden, nadat over de samenwerkingsovereenkomst is besloten. Om die reden worden de hamerstukken en raadsinformatiebrieven in tegenstelling tot hetgeen de laatste tijd gebruikelijk is dit keer na de bespreekpunten geagendeerd.