Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 612050

Gemeente Dordrecht

Dossier - 612050

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 612050
Onderwerp In concept voorbereiden agenda adviescommissie d.d. 23 augustus 2011
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2011 10:06:04
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 14 juni 2011 20:30
Besluit:

De concept-agenda wordt gewijzigd vastgesteld. De raadsinformatiebrief over de rapportage vernielingen en schadeverhaal (dossier 555658)  kan ter kennisname geagendeerd worden voor de raadsvergadeirng van 28 juni 2011. Het overige blijft vooralsnog ongewijzigd. De definitieve agenda voor de adviescommissie van 23 augustus 2011 wordt vastgesteld in de agendacommissie van 28 juni 2011. De suggestie wordt geopperd om de aangekondigde raadsinformatiebrieven over FC Dordrecht en de Derde Merwedehaven te agenderen voor 23 augustus. De raadsinformatiebrief over het kwaliteitshandvest en de servicenormen (dossier 609946) zou dan op een later moment behandeld kunnen worden.