Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 612047

Gemeente Dordrecht

Dossier - 612047

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 612047
Onderwerp Vaststellen besluitenlijst agendacommissie d.d. 31 mei 2011
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2011 10:06:04
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 14 juni 2011 20:30
Besluit:

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de besluitenlijst (pagina 3) stelt mevrouw Van Dongen voor te zijner tijd ook de Vereniging Participatie bewoners DAC uit te nodigen voor een nog nader te organiseren Sprekersplein n.a.v. een brief over overlast door bezoekers van het servicecentrum Leger des Heils (dossier 631546). De agendacommissie stemt in met dit voorstel.