Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 612046

Gemeente Dordrecht

Dossier - 612046

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 612046
Onderwerp Rondvraag
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2011 10:06:04
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 14 juni 2011 20:30
Besluit:

De heer Hoogerduijn constateert dat het college in een aantal gevallen aardig zelfstandig optreedt en daarbij de raad te laat betrekt.  Het komt nogal eens voor dat hij in de krant moet lezen wat het college heeft besloten. Hij wordt dan aangesproken met de vraag wat zijn fractie daarvan vindt en dan kan hij niet anders dan constateren dat de raad voor een fait accompli staat. Als recente voorbeelden noemt hij de bezuinigingen en de plannen rondom de bibliotheek. Het kan weliswaar een collegebevoegdheid betreffen, maar sommige onderwerpen acht hij zo belangrijk dat de raad aan zet zou moeten zijn, in positie moet worden gebracht en tijdig moet worden geïnformeerd. De voorzitter zegt toe dit in het college en het overleg met de gemeentesecretaris aan de orde te zullen hebben.  Volgens de heer Hoogerduijn verdient een ander punt eveneens de aandacht. Hij acht het voor de beeldvorming niet wenselijk dat er al een uitnodiging is verstuurd voor een feestelijk samenzijn rondom de samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, terwijl de raad over de samenwerking nog moet besluiten. De heer Hoogerduijn roept de voorzitter van de raad op hierop waakzaam te zijn.