Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 612045

Gemeente Dordrecht

Dossier - 612045

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 612045
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2011 10:06:04
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 14 juni 2011 20:30
Besluit:

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames van Dongen, Koene, De Smoker en Hendrickx (wnd. griffier) en de heren Brok (voorzitter), Van Verk, Hoogerduijn, Romijnsen, Van der Kruijff en Karapinar. Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.