Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 611941

Gemeente Dordrecht

Dossier - 611941

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 611941
Onderwerp Beantwoording van vragen ex art. 40 RvO van mevrouw S.M. Wemmers-Wanrooij en de heer D.T. van Antwerpen namens de fractie Beter voor Dordt over Drechtwerk
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 14-04-2011 09:07:51
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording van vragen ex art. 40 RvO van mevrouw S.M. Wemmers-Wanrooij en de heer D.T. van Antwerpen namens de fractie Beter voor Dordt over Drechtwerk Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beantwoording vragen ex art. 40 RvO mw Wemmers en dhr Van Antwerpen BVD over Drechtwerk Antwoordbrief