Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 610228

Gemeente Dordrecht

Dossier - 610228

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 610228
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2010 van de Adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 14-04-2011 09:07:52
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2010 van de Adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 115 - Commissie beroep- en bezwaarschriften
Vergadersectie Raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar APE Jaquet, 770 4176
Datum B&W Besluit 05-04-2011
Gerelateerde zaak 558529
In Open Voorraad Nee
Toelichting In maart 2010 is de nieuwe Adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften geïnstalleerd. De adviescommissie heeft een jaarverslag uitgebracht over 2010. Dat verslag treft u hierbij ter informatie aan. Over de aanbevelingen van de commissie heeft op 31 maart een gesprek plaatsgevonden tussen de voorzitter van de commissie en de burgemeester. Er zijn geen bezwaren behandeld tegen besluiten van de raad.
Gepubliceerd 14-04-2011