Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 610153

Gemeente Dordrecht

Dossier - 610153

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 610153
Onderwerp Raadsinformatiebrief over uitkomsten Sportmonitor 2010
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 14-04-2011 09:07:52
Onderwerp Raadsinformatiebrief over uitkomsten Sportmonitor 2010
Programma Sport en recreatie
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 66 - Sport
Vergadersectie Raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar SL Holstein, 770 4741
Datum B&W Besluit 05-04-2011
Gerelateerde zaak 556967
In Open Voorraad Nee
Toelichting In voorliggende raadsinformatie brief wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten van de sportmonitor 2010; de uitkomsten worden meegenomen in de herijking van het sportbeleid (het huidige uitvoeringsprogramma "De Demarrage" loopt tot en met 2011) en het nieuw op te stellen meerjarenbeleidsplan Gezondheidsbeleid 2012-2015.
Gepubliceerd 14-04-2011