Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 605817

Gemeente Dordrecht

Dossier - 605817

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 605817
Onderwerp Opheffen openbare basisschool de Weizigt
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 06-04-2011 13:34:13
Onderwerp Opheffen openbare basisschool de Weizigt
Programma Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 33 - Integraal Huisvestingsplan (IHP) en onderwijshuisvesting
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder E. van de Burgt
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon (078) 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M Azzougarh, (078) 770 4711
Datum B&W Besluit 29-03-2011
Gerelateerde zaak 557894
Datum verzending 07-04-2011
Agendacommissie 12-04-2011
Raad 19-04-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting Het bestuur van de stichting openbaar Onderwijs Dordrecht heeft besloten de openbare basisscholen Montessori en Weizigt samen te voegen. Als gevolg hiervan dient basisschool de Weizigt te worden opgeheven. Opheffing van een openbaar basisschool dient, conform het gestelde in artikel 48, lid 5 van de Wet op het Primair Onderwijs, door de gemeenteraad te worden genomen.
Gepubliceerd 06-04-2011