Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 605800

Gemeente Dordrecht

Dossier - 605800

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 605800
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Amstelwijck 2010".
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 05-04-2011 12:47:09
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 april 2011 14:00
Besluit:

De raad stelt het bestemmingsplan Amstelwijck 2010 vast.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 april 2011 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 19 april 2011.