Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 605786

Gemeente Dordrecht

Dossier - 605786

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 605786
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "Willemsdorp-2011".
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 13-04-2011 09:20:34
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "Willemsdorp-2011".
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 770 4900
Datum B&W Besluit 29-03-2011
Gerelateerde zaak 555753
In Open Voorraad Nee
Toelichting Er is een bestemmingsplan opgesteld ter vervanging van enkele oude en verouderde bestemmingsplannen voor het gebied Willemsdorp. In dit bestemmingsplan is ondermeer een regeling opgenomen voor de herstructurering van het recreatiecentrum De Biesbosch (voorheen Bruggehof). Met een raadsinformatiebrief van 7 december 2010 bent u daarover geïnformeerd. Op basis van het voorontwerp is de procedure gestart met een inspraakronde en het vooroverleg. Dit onderdeel van de procedure is inmiddels afgerond en het bestemmingsplan wordt in ontwerp ter visie gelegd.
Gepubliceerd 13-04-2011