Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 605021

Gemeente Dordrecht

Dossier - 605021

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 605021
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Evaluatie BegrotingsWijzer
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 13-04-2011 09:20:33
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 30 augustus 2011 14:00
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk als stuk ter bespreking te agenderen voor de raadsvergadering van .

Vergadering - Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking) - dinsdag 23 augustus 2011 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissieleden reflecteren uitgebreid op het doorlopen proces, deze vernieuwende wijze van het betrekken van de stad en de aanbevelingen die er uit de evaluatie zijn gekomen voor de toekomst. Algemene conclusie is dat het goed is dit instrument om het jaar in te zetten als voorbereiding op het debat rondom de Kadernota, de gezamenlijkheid (college/raad, coalitie/oppositie) te behouden en de aanbevelingen, in het bijzonder die rondom de terugkoppeling van resultaten, over te nemen.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 19 april 2011 16:00
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk ter bespreking te agenderen voor een adviescommissie (1 blok) voor de behandeling van de begroting.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 april 2011 20:15
Besluit:

De raad besluit deze raadsinformatiebrief ter behandeling door te geleiden naar de Agendacommissie.