Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 603598

Gemeente Dordrecht

Dossier - 603598

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 603598
Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van een mobiele toezichtpost
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 05-04-2011 15:33:31
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van een mobiele toezichtpost Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen van een krediet voor een Mobiele toezichtpost Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen van een krediet voor een mobiele toezichtpost Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Voorblad begrotingswijziging mobiele toezichtpost Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging mobiele toezichtpost Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 537814 - Mobiele toezichtpost B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 563725 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Audio vergaderpunt 21 Verslag